Een klein stukje geschiedenis...

Espace Arthur Masson opende zijn deuren op 27 maart 1999.

De site bevindt zich in de drie voormalige scholen van het dorp, die destijds gescheiden waren: de kleuterschool/meisjes en de jongens.
Een klein dorpsplein is omgevormd tot een gezellige ruimte met als centraal element een fontein die het werk is van de gebroeders Rahir.

Door hulde te brengen aan een Waalse schrijver en zijn literaire werk, belicht onze ruimte een heel erfgoed en een heel tijdperk: de evolutie van het platteland van 1930 tot 1960 en in het bijzonder de onderwijsmethoden van de lagere school.

Het onthaal en cafetaria gebouw

Onthaal en cafetaria
"Chez Toine"

In dit gebouw was destijds de kleuterschool gevestigd. Nu zijn we hier om u te verwelkomen en voor een drankje en hapje. Aan de achterkant is een mooi terras aangelegd waar u kunt genieten van het prachtige landschap van het Parc National de l'Entre Sambre et Meuse.

Het gebouw van de School van Eertijds

De School van Eertijds

In het verleden werd het gebouw gebruikt als meisjesschool meisjesschool. Oude klaslokalen zijn ingericht zoals in 1932 en er worden activiteiten aangeboden voor schoolgroepen en families.

Het gebouw van het spektaktelparcours

Het Spektakelparcours "Trignolles"

Dit gebouw herbergde ooit het gemeenschapshuis van het dorp en de jongensschool. Momenteel, een klank- en lichtspel in 4 talen over het leven in de Ardennen van 1930 tot 1960.

Het gebouw in aanbouw

Een gebouw in renovatie...

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in nieuwe lokalen die zijn aangepast voor nieuwe activiteiten.

Ontdek ons via foto’s en 360° Street View op ons google kanaal. Leer ons kennen via sociale media of andere websites.

Kunstwerken

Claude Rahir

Verviers, 17 december 1937 – Nodebais, 14 februari 2007

Fontein van Espace Arthur Masson

“Dit werk maakt me trots en gelukkig. Het vertegenwoordigt mijn jeugd en mijn Wallonië. (Claude Rahir, La Dernière Heure – 18/11/98)

Drie personages in de Toinade vertegenwoordigen een scène uit het plattelandsleven: Toine Culot, zijn vrouw Hilda en T. Déome.
Deze fontein, die in september 1998 werd ingehuldigd, is het werk van de firma Agua (ontwerp van het plein) en Claude Rahir (ontwerp van de fontein en vervaardiging van de beelden – gieterij van Ransbeeck).

Claude Rahir was een wereldberoemde kunstenaar die in 2007 overleed. Zijn werken sieren Japanse, Koreaanse en Jamaicaanse muren of ruimtes (Kingston University, muurschildering beschouwd als een van de vijf curiositeiten die in het land te zien zijn).

Marcel Lupsin

Olloy-sur-Viroin, 23 mei 1943 – Surice, 5 mei 2020

Muurschildering in de sas bij de ingang van het Spektakelparcours

Dit fresco, ingehuldigd in september 2001 tijdens het Fête de Toine, stelt het dorp Trignolles voor.

Marcel Lupsin, een schilder, werd geïnspireerd door een postkaart van Treignes in 1932. Met de medewerking van Jacques Saquet schilderde hij het op de muur van 16 m². Dit vergde zo’n 580 uur werk. Met de medewerking van Jacques Saquet creëerde hij een muurschildering van 16 m². Dit vergde zo’n 580 uur werk.

Naast zijn talenten als kunstenaar gaf Marcel Lupsin ook les aan vele leerlingen van de schilderschool van Treignes. Hij heeft talrijke prijzen gewonnen voor zijn werk in Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Italië, waaronder de prestigieuze Prix de Rome in 1995.

Julos Beaucarne

Écaussinnes, 27 juni 1936 – Beauvechain, 18 september 2021

De trots om Waals te zijn

Le wallon, c’est le latin venu à pied du fond des âges.

Julos Beaucarne, echte peetvader van de Espace Arthur Masson, getuigt met welwillendheid in de inleidende film van het bezoek van ons Spektakelparcours “Trignolles”. Sinds zijn jeugd ondergedompeld in het werk van Arthur Masson, kwam hij verschillende keren naar Treignes en was het altijd een waar genoegen hem te mogen verwelkomen!

  • Tentoonstelling “Rahir-Beaucarne-Tomasetti” “Enne plume, in pincia, quin pinsez ?” du 09/07/2000 au 24/09/2000
  • Concert in Treignes op 09/09/2000 ter gelegenheid van de release van de CD “Co n’rawète”.
  • Sponsor van de 10e verjaardag van de Espace Arthur Masson in 2009 en van de zomertentoonstelling in 2011 “L’enfance sous la plume d’Arthur Masson et de Victor Hugo” (De jeugd onder de pen van Arthur Masson en Victor Hugo) in het kader van de Wallonie des grands écrivains.
Onder de vele citaten van JULOS

“Le wallon, réservoir de mots de la langue française, savoureux et pétillant Le wallon, ce champagne continuel du langage, cet esprit qui ne se prend jamais au sérieux et que les snobinards de service regardent du haut de leur grandeur avec leur langue pointue et pharmaceutique de discours académique.” —– Het Waals, een reservoir van woorden in de Franse taal, smakelijk en sprankelend Waals, deze voortdurende champagne van taal, deze geest die zichzelf nooit serieus neemt en waarop de snobisten van dienst vanuit hun grandeur neerkijken met hun scherpe en farmaceutische taal van het academisch discours.


“Si Louis XIV s’était installé à Namur, toute la France parlerait le wallon de Namur.” —- Als Lodewijk XIV zich in Namen had gevestigd, zou heel Frankrijk het Naamse Waals spreken.


“Le français, c’est un patois qui a réussi, qui s’est imposé au hit-parade des langues et qui, par ailleurs, s’il ne se défend pas, finira par se faire manger par l’anglais.” —- Het Frans is een patois dat succes heeft gehad, dat zich heeft opgedrongen in de hitparade van talen en dat, als het zich niet verdedigt, uiteindelijk zal worden opgegeten door het Engels.


“Une chanson, c’est peu de choses mais ça peut y faire pour la langue.” —- Een liedje is niet veel, maar het kan veel doen voor de taal.


“Le wallon, c’est le langage naïf et doux qui nous vient de nos mères, de nos premiers amis du village natal.” —- Het Waals is de naïeve en zachte taal die wij van onze moeders, van onze eerste vrienden in ons geboortedorp meekrijgen.


“C’est un langage qui supplée aux lacunes du beau parler et qui a toujours un mot spirituel à mettre là où défaillent les dictionnaires.” —- Het is een taal die de tekortkomingen van de mooie taal goedmaakt en die altijd een geestig woord heeft om te plaatsen waar woordenboeken falen.


“Le wallon, dans ses différences, c’est l’originalité d’une région qui refuse de mettre l’uniforme, d’être copie conforme, duplicata.” —- Het Waals, in zijn verschillen, is de originaliteit van een streek die weigert een uniform te dragen, een kopie te zijn, een duplicaat.


“C’est un certain tour d’esprit aussi ancien que les outils de silex.” —- Het is een bepaalde geesteshouding, zo oud als het vuurstenen gereedschap.


Le wallon, c’est le latin venu à pied du fond des âges.

Jacques Raes

Jacques Raes, opgeleid als tekenaar, is gepassioneerd door het werk van Arthur Masson en de Waalse taal.

Hij werkt al vele jaren samen met Espace Arthur Masson.
Hij heeft talrijke visuals en logo’s gemaakt die als basis hebben gediend voor diverse evenementen, manifestaties en media: jubilea, postzegels, tentoonstellingen, pedagogische dossiers, enz.

In 2017 illustreerde Jacques Raes het boek “Ça s’est passé à Trignolles”, een eeuw anekdotes over Treignes, geschreven door Maurice Colot en in het Waals vertaald door Philippe Antoine.

Ga naar de inhoud