Privacybeleid

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om formulierinvoer op uw site te beschermen.

Deze dienst wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen menselijke input en geautomatiseerd misbruik. Hierbij wordt het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service verzonden.

Hiervoor worden uw gegevens doorgegeven aan Google en gebruikt door hun diensten. Uw IP-adres wordt echter eerst ingekort door Google in de lidstaten van de Europese Unie – of in andere landen die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte – en dus geanonimiseerd.

In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en vervolgens ingekort. Google zal deze informatie namens de websitebeheerder gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren.

Het IP-adres dat door reCAPTCHA via uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Deze gegevensverzameling is onderworpen aan het privacybeleid van Google.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: policies.google.com/privacy

Door de reCAPTCHA-service te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Ga naar de inhoud